BEHOVSANALYS

VARFÖR SKA MAN GÖRA EN BEHOVSANALYS?

Syftet med att göra en behovsanalys är att ringa in behov och önskad nytta av investeringar i hemsida, webb-kurser, sociala media. I grunden handlar det om att förstå vad målgruppen behöver.

Med andra ord ska man inte börja med en bestämd lösning eller teknik utan att arbeta användar/kundcentrerat.

Börja med att ställa följande frågor:

  • Vilka digitala utmaningar har ni idag?
  • Vad vill ni kunna göra?
  • Vad behöver era kunder?
  • Vilka digitala kanaler ska ni erbjuda era kunder?

HUR GÅR DET TILL?

För att kunna designa en digital miljö som fyller era kunders och användares behov behöver ni börja med en behovsanalys. Det är så ni hittar svar på frågorna ovan. Det är när ni bryter ner dessa frågor och verkligen undersöker hur det ser ut som ni kommer att inse vad det är som era kunder och användare behöver.

Jag arbetar med att genomföra behovsanalys i form av workshops (en eller ett par) där vi undersöker er nuvarande situation och identifierar era utmaningar. Kostnad för Workshopen varier beroende på hur många ni är som deltar (hur stor organisation) och hur lång tid vi behöver.

Men jag vill först veta lite mer om er och vad ni upplever att era behov är.

Tillbaka till alla tjänster (klicka här).

%d bloggers like this: