BEHOVSANALYS

VARFÖR SKA MAN GÖRA EN BEHOVSANALYS

Syftet med att göra en behovsanalys är att ringa in behov och önskad nytta av investeringar i hemsida, webb-kurser, sociala media. I grunden handlar det om att förstå vad målgruppen behöver, inte bara tro sig veta.

Börja med att ställa dig följande frågor:

  • Vilka digitala utmaningar har ni idag?
  • Vad vill ni kunna göra?
  • Vad behöver era kunder?
  • Vilka digitala kanaler ska ni erbjuda era kunder?
HUR GÅR DET TILL?

För att kunna designa en digital miljö som fyller de behoven behöver man nästan alltid göra en djupare behovsanalys. Det är ofta så att man svarar på frågorna ovan ganska enkelt. Men när man börjar bryta ner dem och TITTA på hur det verkligen ser ut så upptäcker man ofta helt andra saker.

Jag erbjuder ett första samtal kostnadsfritt för att scanna av vad ni står inför just nu, och vad ni skulle kunna göra för att komma vidare. Boka en tid i kalendern nedan så hörs vi!

Security Code:
security code
Please enter the security code:

Skicka

%d bloggers like this: