Designmetoder

På de här sidorna exemplifierar jag designmetoder jag själv har använt och som jag tycker att fungerar bra för mig. Syftet med sidan är att fylla på metoder allt eftersom jag får mer erfarenhet och förhoppningen är att jag kan hjälpa andra genom inspiration och uppslag till metoder att använda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *