Om Projektet

Den här sidan är en del av min portfolio för utbildningen Digital Design.

Här redovisar jag mitt designarbete från ax till limpa i kursen “Medietjänster för mobila enheter”. Här kan du följa mitt arbete från analys (PACT), via designbrief till idégenerering, skisser, prototyper och användartester samt ittering. Jag har under en stor del av arbetet varit del i ett designteam, fokus här kommer att vara på mitt arbete i projektet men jag kommer även att knyta an till delar av det gemensamma arbetet.

Kursen pågick hela vårterminen 2017 och uppgiften innebar att vi utifrån temat nördar och konnässörer skulle utveckla ett antal designkoncept för mobila enheter, genom att delta i ett designteam som digital designer. Jag kommer här att redogöra för de koncept som utvecklats under våren, de metoder jag använt och de beslut jag tagit.

Den målgrupp vi i vårt team valde att fokusera på var Potter heads, det vill säga aktiva medlemmar inom Potter Fandom.

Här hittar du min redogörelse för de olika delarna i projektet:

Undersökning och analys

Designprocessen

Videoscenario och reflektion

Konceptförslag (huvudsakliga)

White Paper

Referenslista

Leave a Reply

%d bloggers like this: