Videoscenario och reflektion

Jag har nu kommit till slutet av den här terminen och designprojektet för Potter heads. När jag ser tillbaka på projektet inser jag hur viktigt det är att hela tiden samverka med och föra dialog med de tänkta användarna. Det är lätt att låta de egne idéerna driva iväg och tillslut känner kanske inte användarna igen sig längre i det koncept som presenteras för dem.

Jag har under projektet lärt känna Potter heads väl och byggt upp en förståelse för hur en fandom fungerar och för vilka mekanismer som driver deltagarna att utöva sitt intresse vidare.

I nedanstående video får du dels ett smakprov på hur appen är tänkt att fungera men även ta del av mina reflektioner över vårens projekt.

%d bloggers like this: