DIGITAL DESIGN SOM HJÄLPER DIG & DINA KUNDER

HJÄLP DINA KUNDER BESTÄLLA

Digital design handlar om att det ska vara enkelt att göra rätt. Dina kunder eller medarbetare ska inte behöva fundera på hur de ska göra saker.

Du behöver inte välja mellan teknik eller människor. Bägge är naturliga delar i bra digital design. Mitt fokus ligger i att det ska vara lätt att vara kund eller användare. Jag kan hjälpa dig designa en enklare och mer behovsanpassad verksamhet online.

VÄRDEORD

Mitt arbete grundar sig alltid i mina värdeord:

  • TILLIT
  • EMPATI
  • ÄRLIGHET

Dessa ord tilltalar mig eftersom allt börjar med människor och behov. Vi behöver känna tillit för att kunna köpa något eller be någon om hjälp. Empati behövs för att kunna sätta sig in i någon annans behov. Genuint sätta sig in i! Och ärlighet är ju en grund att stå på i alla relationer. I parrelationer, affärsrelationer, kompisrelationer. Utan ärlighet blir relationen sällan riktigt bra.

Du får hjälp att undersöka dina kunders och medarbetares behov. Vi ringar tillsammans in era digitala utmaningar. 

Klicka på knappen ovan för att läsa mer.

Jag hjälper dig att utifrån dina behov och mål designa dina kanaler online.

Klicka på knappen ovan för att läsa mer.

Om du vet vad du vill göra men vill ha hjälp att komma igång eller behöver stöd. För dig som vill designa själv men inte vet hur. 

Klicka på knappen ovan för att läsa mer.

Powered by Creative Market

I samarbete med Creative Market. Bilderna är en affiliate länk till nedladdningsbara, gratis produkter på Creative market.

%d bloggers like this: