Portfolio

Här kommer jag att beskriva projekt jag arbetar med. För att belysa hur jag arbetar som UX-designer kommer jag här att ge konkreta exempel på metoder jag tillämpar och de resultat de ger.

Jag arbetar i nuläget som UX-designer men även som projektledare samt teamledare för en grupp systemutvecklare. Vi har precis påbörjat UX-resan. Jag är nyutexaminerad och vi kommer tillsammans att utvecklas mot att arbeta mer användarcentrerat men även mer agilt i våra projekt. En problematik som jag identifierat i de tidigare projekt jag deltagit i är att efter det initiala arbetet så “tappar man” fokus på användarna och kunden. Det uppstår ofta långa perioder av programmering och få möten med användarna. Användarnas acceptans av digitala artefakter är en nyckelfaktor för lyckad leverans, vi behöver därför svänga in oss mot att arbeta mer användarcentrerat i våra projekt.

Du hittar respektive projekt i portfolion via “Portfolio i huvudmenyn” eller så kan du följa länkarna nedan.

Länkar till projekten:

Designprojekt våren 2017

Praktik höst 2017

Examensarbete vår 2018