Portfolio

Jag deltar i en designutmaning “dailyui” där man under hundra dagar får en utmaning om dagen. Nedan presenterar jag mina tolkningar, dag för dag.

Dag 1-10

DailyUI dag 1

Design av en "sign up sida" för en Yoga app.

DailyUI dag 2

Dagens uppgift att designa en sida/formulär för: Credit card checkout

Dailyui dag 3

Fokus på enkelhet och att man ska förstå vad sidan handlar om. Målet är att inte använda många typer av objekt eller färger för att undvika förvirring och distraktion.

Dailyui dag 4

Standard kalkylator för mobiltelefon. Den "knapp" man senast tryck på är markerad genom mörkare färg/skugga. Det finns även ett backsteg så att man kan ångra endast en siffra man skrivit.

DailyUI dag 5

Design av App-ikon. Denna är för en Yoga app

DailyUI dag 6

Design av en profilsida, denna för en fotoapp.

DailyUI dag 7

Settings sida. Här ställer man in inomhustemperatur för dag respektive natt. T ex om man vill ha svalare nattetid.