Skapande och iterering av instruktion

Utmaningen eller designdilemmat nu är att utforma ”manualen” med i stort sett endast bilder OCH få den begriplig. Min plan är att göra ett enkelt utkast som jag sedan testar på några personer och justerar utifrån hur det fungerar.

Målet är att ha så lite text som möjligt och att bilderna ska ”tala”.

Mitt första utkast:

Återkoppling från min handledare: färre bilder med tydligare visning att den ena kon är tyngre på vågen. Visa två på vågen i bilderna. Loopa efter typ 3 bilder istället. Undvik ordet lättast…

Efter iterering blir resultatet så här:

Jag får tips för att skapa en ”riktig” algoritm av min handledare: skriv en fråga, ja -gå till 4, nej gå till 1. Jag utvecklar återigen instruktionen. Denna gång är detta resultatet:

Efter denna integrering fick jag ny input att jag borde kanske fortsätta använda bilder, dels kan inte alla barn läsa men även för att hålla samma stil.

Resultat:

Stefan som är universitetslektor  föreslog instruktion på video istället. Och jag håller med om att det är både enklare och tydligare. Jag beslutade med min handledare att testa att göra en film med två alternativa algoritmer, den i bilderna men även en algoritm som heter Insertion sort. Men efter en dialog med min handledare så beslutade vi att det skulle vara en instruktion på papper istället. Den sortering som man gör enligt instruktionen kallas “Bubblesort” sa Stefan och detta tänker vi att man kan använda till att ställa lite frågor till barnen.

Jag testade instruktionen på en av värdarna som jobbar på Visualiseringscenter testade min design med fokus på att följa den instruktion jag gjort. Den fungerade så tillvida att hon förstod HUR hon skulle sortera. Hon avslutade dock när hon fått dem i viktordning, placerade dem inte på ”postdisken” vilket kan bero på att den inte riktigt inbjuder till att man ska placera saker på den (min reflektion).

Men de som sett instruktionen hittills verkar förstå.

När jag slutligen testade på ett par andra kollegor kom de fram till att punkt 4 är svår att förstå. Den behövde jag utveckla och arbeta om. Min handledare föreslog att jag skapade ett flödesschema. Jag valde att kombinera befintlig instruktion med pilar som i ett flödesschema. Så här blev resultatet:

Jag hade en diskussion med Stefan Gustavson, universitetslektor inom Datorgrafik och Bildbehandling på LIU. Han kommer att bygga det som behövs till stationen sedan (under våren).

Han hade funderat och kom fram till att ”min” algoritm (som mina barn kom på intuitivt) är bubblesort.

Vi pratade slutdesign och finish på min station.

Jag bollade med honom att man med hjälp av avvikande färger kan indikera var saker ska placeras, men även att exempelvis en spak ser ut som en spak osv. Jag kopplade det till affordances och det bekräftade Stefan. Vi hade en kort dialog om affordances och hur viktigt det är.

Min handledare föreslog att man tippar korna bakåt istället för framåt med en rutschkana under som leder ner i lådan. Jag ska nu skissa på utformningen lite mer. Inte ”reset” utan mer känslan att man verkligen skickar iväg dem.

Stefan ville gärna ha en skiss på hur det är tänkt att se ut, såhär ungefär tänker jag:

Fortsättning instruktion

Mitt senaste utkast på instruktion var inte så tydlig som flödesschema, det vore bättre om alla rutor är ovanför varandra. Jag omarbetar ännu en gång.

 

 

 

%d bloggers like this: