Utveckling av koncept och design av utställning

Vidareutveckling av “vågkonceptet”

Jag inleder 3:e veckan med att fortsätta undersöka designrymden, vad ska jag förhålla mig till/inte förhålla mig till?

 • Sorteringsalgorimer
 • Loopar
 • Någon form av blädder bok med instruktioner som utgör en algoritm.

Ny idé att testa

Jag skissade på en idé om klossar i olika former, färger, storlekar med siffror eller bokstäver där man själv får välja hur man vill sortera på stolek, form, färg, bokstav eller siffra.

Något mönster att sortera efter? Eller ska de få sortera helt fritt?

Eventuellt skulle man kunna ha ett par jämförelserutor bredvid varann där besökarna jämför klossarna två och två innan de sorterar dem. Några sorteras då bort, exempelvis kan formen vara fel mot vad man vill sortera efter (kuber t ex). Denna idé blev dock inte mer än en idé eftersom jag istället vidareutvecklade idéen med vågen efter återkoppling från min handledare. Denna idé blev egentligen mest en skiss som jag inte gjorde mer med sedan.

En ytterligare kollega testar vågen för sorteringsalgoritm.

Han tyckte att det var roligt att väga.

Jag fick även tips om en utmaning för kommande besökare:

 • Hur många gånger behöver du väga för att sortera alla objekt?
 • Optimalt antal gånger är: XXX

Han ansåg även att det är viktigt att det är en jämviktsvåg, utan gradering och siffror. Det blir både roligare och enklare.

Bollade testresultaten med min handledare. Hon ansåg att det verkade som att samtliga vägde sakerna även fast de visuellt kunde se att de var olika stora. Även 11-åringen vägde samtliga stenar fast hen tyckte att uppgiften var tråkig. Min handledare tänkte därmed att själva vägandet var roligt. Hon beslutade att jag ska arbeta vidare med idéen om vågen.

Design av stationen för utställningen

Jag fick nu i uppgift att fundera på design av själva stationen, hur ska den se ut? Jag kände att jag hade ett antal frågor som jag behövde undersöka:

 • HUR ska stationen utformas? Djur, saker som ska vägas och varför ska de vägas? Jag behöver skapa en berättelse.
 • Ska det finnas en skärm med instruktioner?
 • Uppgiftsbeskrivning eller manual? Hur ska den utformas?
 • Ska det finnas frågor till besökarna?
 • Ska det finnas tips på algoritmer för att lösa problemet?

Egen reflektion: sk tyst kunskap som kom fram. Min handledare tolkar även det hon ser, dvs det som inte sägs under testerna. Detta med att samtliga testpersoner använde vågen till att väga alla objekt var egentligen inte något jag tänkte på alls.

Jag fick ett tips om stationen från min handledare: att skapa en berättelse, göra saker så intuitiva att besökarna direkt förstår vad de ska göra. Det ska inte behövas så mycket text. Exempelvis något man ska stoppa in saker i i viktordning, en kattmun och olika tunga fiskar.

Jag fick i uppgift att fundera på utformning, idé, berättelse några dagar. Men hon uppmuntrade mig även att inte fastna för länge vid varje idé utan att gå vidare ganska snabbt så att vi i slutet har fler idéer att välja mellan.

Idégenerering design av stationen

Jag har skissat på och utforskat följande idéer:

 • lättaste fiskarna, ska läggas i en korg
 • kossor som ska vägas och till respektive ö för att beta. Broarna är olika bastanta och de tyngsta korna ska till en ö, de lättaste till en annan.
 • bilar som kör ombord på en färja, den tyngsta nederst och uppåt i viktordning.
Väga fiskar
Kossor som ska till bete på öar
Bilar som ska sorteras i viktordning på färja

Min handledare gillade idéen med kossorna bäst och ville att jag jobbade vidare lite med att undersöka storlekar på kossor och öar. Jag arbetade i kartong och med små voxel formade kuber i plast.

Träd till öarna
Med broar till öarna
Prototyp med öar i kartong

Sedan träffade vi en forskare på Visualiseringscenter som även bygger mekaniska artefakter. Han hade många idéer bland annat att man skulle ha flera vågar som visade om man placerat rätt ko på rätt ställe (sortering enligt vikt). De tyngsta sjunker på några ställen om man placerat dem fel: ”sankmark” osv. Eller så kan man placera enligt frivilligt mönster. Han ville egentligen hellre ha en sekvens algoritm, tyckte att sortering var för komplext. Vi kom överens om att han skulle  fixa ett par testkor som jag kan testa lite olika lösningar på. Min handledare förespråkade att vi höll det hela så enkelt som möjligt, något som jag också håller med om.

Ytterligare frågor uppstod nu som jag behövde undersöka mera:

 • Ska algoritmen finnas tillhands?
 • Hur sorterar man korna på öarna och varför?
 • Kan man ha bestämda platser för korna beroende på vikt?
 • Behöver man få straff/belöning utifrån om man följer sorteringsordningen eller inte?
 • Ska man använda en våg för att undersöka vikten på korna?
 • Sankmark, klippa, gräs, berg, sand, mossa. Placering enligt vikt…

Ett dilemma med vikt och kor…

Ett dilemma som kom upp i sammanhanget är att vikt är känsligt när det kommer till djur/människor och att det eventuellt betyder att de behöver äta mer, gå på en stabilare bro. Jag behöver återigen tänka om och fundera på vad som gör att man kan behöver placera något i viktordning… Brainstorming: frukter, fiskar, klossar.

Till salu med pris efter vikt? Ett stånd där priserna står typ: 10, 20, 30, 40, 50, 60 kronor där vikten avgör priset. Jag fick ett antal koprototyper mitt i dessa funderingar och jag kände att det bästa vore om jag kunde använda korna.

Jag tänkte även att vi skulle kunna testa koprototyperna och undersöka om flera testanvändare reagerar på aspekten med vikten. Detta är i så fall ett designdilemma som behöver lösas genom att man byter kor mot något annat.

Jag fick då en idé om hur jag kunde kombinera posten med korna…

Eventuellt kan man tänka sig att det är leksakskor som ska skickas med posten som presenter. Dessa sorteras efter vikt för frankering, tippas sen i en låda för transport.

Test av idé med station där man ska frankera och skicka leksakskor.

Jag skapade prototyper av våg (fick hjälp med vågen, den byggdes i lego), postbänk och låda samt använde de befintliga korna.

Berättelse:

Leksaker ska skickas med posten. Dessa behöver frankeras enligt vikt. Tyngst har dyrast porto och så vidare. När alla är klara vippar man postbänken så att alla leksaker åker ner i en låda för att skickas. Detta löser dilemmat med att problemet inte ska vara löst i slutet eftersom detta ska vara en station i en utställning.

Första testet:

Det här var kul! Detta var en rolig grej att göra.

Synpunkt: att de ska stå på en rad “i oordning” när man börjar. Jag tänker att det kan finnas rutor där man ställer upp leksakerna innan man börjar. Alla kommer inte att göra det men chansen ska finnas att ställa upp dem “random” på rad och sen kontrollera vikten med hjälp av vågen. Jag fick även feedback om att man borde presentera en “riktig” algoritm som Quick sort exempelvis.

En annan positiv sak var att alla som gick förbi mitt skrivbord stannade och frågade vad det var och vad jag gjorde. De flesta verkade tycka att det såg kul ut.

Verkar lovande…

Det verkar som min designidé faller väl ut. Både handledare och VD här tycker att den är värd att utveckla vidare.

Jag justerade ”postbordet” med en spak som man kan dra i för att tippa ner leksakerna i lådan. Bordet i sig kan sedan fällas tillbaka.

Jag får i uppgift att designa en skärm som ska finnas på stationen med dels instruktioner men även med egna kommandon som man kan placera typ på en magnettavla.

Jag ska tänka enkelt, ungefär som en legomanual.

Läs vidare om design av instruktion samt skissande och finjustering för själva stationen.

%d bloggers like this: