-design av träffsäkra kundupplevelser-
-design av träffsäkra kundupplevelser-

GDPR information

Kerlundesign följer dataskyddsförordningen, GDPR. Syftet med vår verksamhet är varken att sälja eller på annat sätt lämna ut dina personliga uppgifter till andra. 

Nedan beskrivs hur dina personuppgifter hanteras av oss. 

Dina personuppgifter sparas och behandlas enligt följande:

På hemsidan: 

  • Vid registrering av intresse att följa bloggen sparas din e-postadress i databasen.
  • Om du kontaktar oss via kontaktformuläret sparas även dessa uppgifter (För- och efternamn samt e-postadress) i databasen för hemsidan (hos Loopia).
  • Vid referensutlåtanden sparas dina uppgifter i form av ditt för- och efternamn även detta i databasen för hemsidan (hos Loopia).

Samtliga personuppgifter kan raderas på begäran av dig. 

Vid köp av mina tjänster:

För- och efternamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, e-postadress, mobilnummer sparas. Här finns det krav på att uppgifterna sparas enligt bokföringslagen (i 7 år) när du har betalat för en genomförd tjänst. Du lämnar själv uppgifterna i samband med ett köp från kerlundesign (Linda Åkerlund). Dessa personuppgifter lagras endast för att du ska kunna få den tjänst som du beställt och kunna betala för den. De lagras i bokföringsprogrammet (Bokio) och framgår på fakturor som skickas till dig.

För att du ska få utskick i marknadsföringssyfte lämnar du särskilt samtycke, annars kommer du inte att få dessa utskick. Se nedan om mailutskick och nyhetsbrev.

Vid nedladdning av gratistjänster eller signering för mailutskick och nyhetsbrev

Kerlundesign (Linda Åkerlund) sparar namn och mailadress hos leverantören Mailerlite för utskick av gratistjänster (t ex inspirationsbrev) och även för informationsmail och kampanjutskick.

De uppgifterna fyller du själv i och samtycker till när du anmäler dig. Du kan när du vill själv avsluta utskicken och dina uppgifter kan raderas på begäran.

När du köper en webbkurs

Ditt för- och efternamn samt mailadress och kostuppgifter sparas i kursplattformen hos leverantören webbkursportal.se (tjäsnten Stripe) när du köper en kurs. Mailen kommer att användas vid kontakt med dig under kursens gång.

De uppgifterna fyller du själv i och samtycker till i och med att du köper kursen. Du kan när du vill själv avsluta och dina uppgifter kan raderas på begäran.

Sammanfattning

Kerlundesign behandlar dina personuppgifter med enligt det som finns beskrivet ovan och delar eller säljer dem inte vidare till tredjepart.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på linda.akerlund@kerlundesign.se

Om du har klagomål på behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att skicka dina klagomål till Datainspektionen.