Strategi för synlighet online

För att du ska veta i vilka kanaler du ska synas behöver du en strategi för synlighet online. Du får hjälp med kartläggning av din målgrupps behov, vilka kanaler som är mest gynnsamma för ditt företag samt med planering av innehåll och upplägg.

strategi för synlighet online

Ja tack, jag vill boka en genomgång av mina digitala kanaler!

Ja tack, jag vill boka en genomgång av mina digitala kanaler!

Digital strategi och struktur

Du känner dig ofta oroad och stressad över vilka sociala medier du behöver synas i. Eller kanske upplever du att det är svårt att få koll på vilka program du behöver använda i ditt företag. Med en digital strategi och struktur kan du få kontroll och känna dig lugnare. Du vet då vad du behöver göra, när och även varför du gör det. Det blir enklare att skapa en helhetsupplevelse av ditt företag genom alla kanaler.

Paket träffsäkra kundupplevelser online

Från nuläge till ditt önskade läge, få mätbara resultat av din ansträngningar genom att fokusera på helhetsupplevelsen som ditt företag skapar online.

För dig som vill ha hjälp att skapa helhetsupplevelse, genom alla dina kanaler, som attraherar rätt målgrupp.

Jag hjälper dig skapa ett enhetligt varumärke och strategi för att öka din synlighet. Här ingår coachning, struktur och strategier. Du får koll på vilka sociala medier du ska synas på, hur du når ut och på vilka sätt du kan få följare att bli kunder. Du behöver kanske också en ny eller omdesignad hemsida. Detta kräver ett längre samarbete, då det inte är en "quick fix".

Jag ger dig verktyg, stöd och den hjälp du behöver, vi arbetar tillsammans under minst 6 månader.

En positiv helhetsupplevelse genom hela kundresan ger dig en konkurrensfördel

webbdesign - bild på Linda Åkerlund
Rulla till toppen