ANVÄNDARTESTER TILL CYKELVERKSTAD

I detta uppdrag skapade jag användartester till cykelverkstad för att ägaren skulle kunna förbättra hemsidan utifrån kundresa/användarresa och kundupplevelse. Fokus låg på att förbättra deras hemsida så att den hjälpte besökare att hitta det de sökte. Företaget är en cykelverkstad som erbjuder hämtning och lämning av cyklar vid exempelvis service men även akuta upphämtningar och lagningar på plats.

skapa kundresa för användartest till cykelverkstad

Jag och kunden identifierade tillsammans tre olika kundgrupper som vi beskrev kundresan för: elitcyklister, motionscyklister och pendlingscyklister.

Jag beskrev sedan olika scenarior som dessa olika målgrupper kunde hamna i och som skulle kunna leda till att de behövde hjälp av cykelverkstaden. Utifrån det skapade jag sedan ett underlag för användartester. Min kund kontaktade själv en handfull av sina tidigare kunder för att delta i dessa tester.

Jag skapade testerna genom att sätta upp:

  • Instruktioner till testpersonerna
  • Generella testuppgifter för alla
  • Testflöde att följa för respektive målgrupp
  • Följdfrågor

Resultat av genomförda användartester till cykelverkstad blev bland annat:

  • Att detaljer på hemsidan upptäcktes som inte annars skulle ha identifierats av cykelverkstaden. Det är ofta sådant man inte ser själv, bara besökare på hemsidan stöter på dessa ”utmaningar”.
  • Testerna gav också en uppdatering av bokningsformulär och kontaktuppgifter på hemsidan.
  • Ny CTA för att komma till bokningen.

 

Scroll to Top