Användartester hemsida

I detta uppdrag skapade jag användartester av hemsidan för en cykelverkstad. Syftet var att ägaren skulle kunna förbättra hemsidan utifrån kundresan/användarresan samt upplevelsen på sidan. Mitt fokus låg på att hjälpa dem förbättra hemsidan så att den hjälper besökare hitta det de söker. Företaget som har hemsidan är en cykelverkstad som erbjuder hämtning och lämning av cyklar vid exempelvis service men även akuta upphämtningar och lagningar på plats.

användartester till cykelverkstad -förberedelser

Tillvägagångssätt

Förberedelser inför användartester

Grunden för arbetet var god kännedom om målgrupperna och deras behov.

Jag och kunden identifierade tillsammans tre olika kundgrupper. Utifrån det skapade jag en användarresa för respektive målgrupp: elitcyklister, motionscyklister och pendlingscyklister. Varje målgrupp utgjorde en egen testgrupp som vi behövde testpersoner från. 

Jag beskrev sedan olika scenarior som respektive målgrupp kunde befinna sig i och som skulle kunna leda till att de behövde hjälp av cykelverkstaden. Utifrån det skapade jag sedan ett underlag för användartester. Min kund kontaktade själv en handfull av sina tidigare kunder för att delta i dessa tester.

Skapa användartester

Jag skapade testerna genom att jag:

  • skapade en kort skriftlig beskrivning av scenariot för respektive målgrupp
  • skrev instruktioner till testpersonerna
  • tog fram generella testuppgifter för alla målgrupperna kopplat till hemsidans användbarhet
  • beskrev skriftligt testflödet att följa för respektive målgrupp
  • skapade följdfrågor. Dessa baserade jag dels på funderingar som jag och min kund hade kring hemsidan men även utifrån de olika målgruppernas behov.

Resultat efter genomförande

Några av de resultat som testerna gav var att:

  • vi hittade detaljer på hemsidan som inte annars skulle ha identifierats. Det finns  ofta sådant man inte ser och upplever själv på hemsidan, men besökare gör det. Detta är den viktigaste anledningen till att göra användartest.
  • testerna ledde också en uppdatering av bokningsformuläret samt justering av upplägget för kontaktuppgifter på hemsidan.
  • det fanns behov av en ny CTA (i form av en knapp) för att komma till bokningen.

Sidan är skriven av Linda Åkerlund

 

Rulla till toppen