• Vet du om din hemsida är enkel att använda?
 • Förstår dina kunder vad du erbjuder?
 • Har du koll på om dina tjänster skapar nytta för dina kunder?
 • Har du fått ansvar för digitalisering?
 • Ska du starta företag och inte vet vad du behöver göra online?
 • Behöver du hjälp att designa en ny hemsida?
foto Linda Åkerlund
“En av mina starkaste drivkrafter har alltid varit att utforska omgivningar och idéer samt skapa helhet av delar. Att arbeta med kreativa områden som design, kombinerat med människor, beteenden och teknik är därför något jag älskar att göra.”

Jag heter Linda Åkerlund och är digital designer

 • I min utbildning har jag lärt mig fokusera på känslor, upplevelser och människor. Mitt fokus ligger också på digital teknik.
 • I jobbet som digital designer arbetar jag med utgångspunk i att tekniken ska stödja människors behov och skapa positiva upplevelser. 
 • Jag är kunnig om metoder och processer för att designa hemsidor, appar, digitala tjänster som ger nytta för dig och dina kunder. 
 • Jag har även många års erfarenhet av projektledning. Nyckeln till lyckade digitaliseringsprojekt anser jag att ligger i förmågan att skapa förståelse för situationer och människor.

VARFÖR FOKUS PÅ ANVÄNDARE OCH BEHOV?

Det är inte ovanligt att företag digitaliserar för digitaliseringens skull. Inte för användarnas och verksamheternas skull. Därför vill jag som digital designer bidra till ett bredare fokus som inkluderar både användare, verksamhet och teknik. Syftet är att skapa större nytta och större lönsamhet av de digitala investeringarna. Användaracceptans är en av de särskilt viktigaste faktorn för en lyckad investering. 

TIDIGARE ERFARENHET

Jag har under ett antal år arbetat med bland annat:

 • projektledning 
 • teamledning
 • UX-design
 • webbdesign
 • prototyping
 • användartester
 • kundresor
 • behovsanalys
 • framtagning av webbutbildning och klassrumsutbildning
 • skapat utbildningsmaterial och animationer för utbildning

Min styrka är att kunna skapa helhet av detaljer. Varje del i en lösning bidrar till en helhet, detta är något som för mig är roligt att kreativt att arbeta med. 

Jag har en kandidatexamen inom informatik, här finns mitt examensarbete: “Att skapa användarupplevelser genom digitalisering med AI”

All digitalisering börjar med människor och deras behov!

DEN HÄR SITEN

På kerlundesign.se presenterar jag sådant som jag har arbetat med under min utbildning till digital designer på Högskolan Kristianstad, men ger också exempel på tillämpning av designmetoder.

Jag finns även på Linkedin. Du kan kontakta mig där eller via epost: linda.akerlund@kerlundesign.se

MINA VÄRDEORD

För mig är detta grundläggande värderingar och de genomsyrar allt jag gör både privat och yrkesmässigt. Detta är stommen i min verksamhet.

 • TILLIT
 • EMPATI
 • ÄRLIGHET

Powered by Creative Market

I samarbete med Creative Market. Bilderna är en affiliate länk till nedladdningsbara, gratis produkter på Creative market.

REFERENSER

“Med stor professionalitet och kunskap har Linda och kerlundesign hjälpt oss bygga upp en helt ny hemsida samt påbörjat uppbyggnaden av ett professionellt flöde på Instagram. Linda har under utvecklingen av hemsidan visat mycket god förmåga till att lyssna och ta in önskemål och därefter gjort sitt yttersta för att genomföra det. Linda är enkel att kommunicera med och jag rekommenderar Linda varmt om du behöver hjälp att bygga upp nya plattformar.” 

Elias Strandell Projektledare #DinnerIn

“Linda arbetade med vår kommande utställning som försöker förklara avancerade matematiska begrepp med hjälp av olika interaktiva föremål och maskiner. […] Skiss, prototyp på papper, riktig prototyp och alla användartester däremellan. Hon tog sig an uppgiften med hull och hår, och kom med enorm positivitet, massa passande kreativa lösningar och ingen rädsla överhuvudtaget. Tvärtom, så dödade hon sina darlings utan några större bekymmer så fort användartester visade för mycket negativ respons; hon förstärkte de designval som istället visade sig fungera bra. Linda skapade under sin tid hos oss en makalös installation som förklarar vad en algoritm är på ett roligt, intuitivt och inbjudande sätt – den ställs ut i vår kommande utställning i oktober.”

Mariadele Arcuri Rossini (Utställningsansvarig Visualiseringscenter C)

“Linda undersökte, samlade data, analyserade och sammanfattade resultat. Detta skedde utifrån intervjuer, insamlat material från verksamheten och observationer med användare och medarbetare. Resultaten gavs muntligen, via mail och även i en längre sammanställning […]. Resultaten används som en viktig del av BUP:s fortsatta utvecklingsarbete gällande detta och andra områden för digitalisering. Linda genomförde uppdraget med professionalism, lyhördhet och flexibilitet.”

Handledare för examensarbetet inom BUP

Har du frågor eller vill komma i kontakt med mig, fyll i formuläret nedan, så återkommer jag till dig.

KONTAKT