HEJ!


Jag heter Linda Åkerlund och arbetar som UX-designer.

I mitt arbete fokuserar jag på känslor, upplevelser och människor. Mitt fokus ligger också på digital teknik.

Jag tror på att en kombination av människa och teknik är oslagbar, när bägge gör det de är bäst på.

VARFÖR UX?

Det är inte ovanligt att företag idag digitaliserar för digitaliseringens skull. Inte för användarnas och verksamhetens skull. Därför vill jag bidra till ett bredare fokus som inkluderar både användare, verksamhet och teknik. Syftet är att skapa större nytta och större lönsamhet av digitala investeringar. Användaracceptans är en av de särskilt viktigaste faktorn för en lyckad investering. Därför är det viktigt att användarna upplever att produkten/tjänsten ger en nytta för dem.

Jag vill hjälpa verksamheter med att skapa en känsla av flyt i de vardagliga arbetsuppgifterna. Men även med att skapa en känsla att de har kontroll över sina arbetsuppgifter. Den digitala teknik finns med som ett stöd. Ett stöd som finns där närhelst det behövs men som annars inte märks.

Tidigare har jag under ett antal år arbetat som projektledare inom ett antal områden. Exempel på områden är utbildning i teknisk verksamhet men även rena IT-projekt. Jag har även arbetat med arbetsuppgiftsanalys och design av utbildningsmaterial vid utveckling av utbildning för kärnkraftspersonal. I bagaget har jag även erfarenheter som orginalare och animatör. De uppgifter som alltid varit roligast för mig har varit när jag arbetat utifrån användarna, eleverna, kunden. Därför var det ett självklart val för mig att omskola mig inom just användaruppleveser och UX.

Jag har en kandidatexamen inom informatik, här finns mitt examensarbete: “Att skapa användarupplevelser genom digitalisering med AI”

All digitalisering börjar med människor och deras behov!

DEN HÄR SITEN

På kerlundesign.se presenterar jag dels sådant som jag har arbetat med under min utbildning till digital designer på Högskolan Kristianstad.

Jag ger också konkreta exempel på hur jag har tillämpat designmetoder och varför jag valt just dessa metoder.

Jag finns även på Linkedin. Du kan kontakta mig där eller via epost: kerlundesign@gmail.com.

REFERENSER

“Linda is a skilled and successful project manager that I have worked with for a few years. She is thorough, ambitious and goal-focused in her work and lead projects and teams in a humble and effective way. I can really recommend Linda to various leadership assignments.”

Lars Emericks (Training material verification and validation på Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB)

“Linda arbetade med vår kommande utställning som försöker förklara avancerade matematiska begrepp med hjälp av olika interaktiva föremål och maskiner. […] Hon gick igenom alla faser som vi i produktionen brukar gå igenom. Skiss, prototyp på papper, riktig prototyp och alla användartester däremellan. Hon tog sig an uppgiften med hull och hår, och kom med enorm positivitet, massa passande kreativa lösningar och ingen rädsla överhuvudtaget. Tvärtom, så dödade hon sina darlings utan några större bekymmer så fort användartester visade för mycket negativ respons; hon förstärkte de designval som istället visade sig fungera bra. Linda skapade under sin tid hos oss en makalös installation som förklarar vad en algoritm är på ett roligt, intuitivt och inbjudande sätt – den ställs ut i vår kommande utställning i oktober. Vi hoppas att i framtiden kunna jobba med Linda igen och få mer hjälp med vårt designarbete.” Mariadele Arcuri Rossini (Utställningsansvarig Visualiseringscenter C)

“Linda undersökte, samlade data, analyserade och sammanfattade resultat. Detta skedde utifrån intervjuer, insamlat material från verksamheten och observationer med användare och medarbetare. Resultaten gavs muntligen, via mail och även i en längre sammanställning; Att skapa användarupplevelser genom digitalisering med AI. En studie av faktorer för interaktion som påverkar användarupplevelser vid
digitalisering med AI hos BUP. Resultaten används som en viktig del av BUP:s fortsatta utvecklingsarbete gällande detta och andra områden för digitalisering. Linda genomförde uppdraget med professionalism, lyhördhet och flexibilitet.”

(Handledare för examensarbetet, jag sätter inget namn här pga känslig verksamhet)

Coaching UX Seminarier E-utbildning

Välkommen att kontakta mig för rådgivning om vad just ni behöver i er digitala process. Ett första möte är naturligtvis kostnadsfritt.

Har du frågor eller vill komma i kontakt med mig, fyll i formuläret nedan, så återkommer jag till dig.

KONTAKT