Tjänster inom design - detta erbjuder jag

Alla mina tjänster inom design är behovsanpassade lösningar, eftersom alla företag är unika! Jag utgår alltid från ditt nuläge och dina mål.

Vet du vad du söker? Här kan du välja den av mina tjänster inom design som du är intresserad av

Skapa träffsäkra kundupplevelser online - tjänster inom design

Eftersom alla tjänster inom design som jag erbjuder utgår från dig och ditt företag så inleder vi alltid med en kostnadsfri konsultation. Där vi gör en övergripande behovsgenomgång. Efter genomgången har jag sedan lättare att veta hur jag kan hjälpa dig på bästa sätt.

Syftet med konsultationen är främst att lära känna dig, förstå de utmaningar du har och kunna se hur jag kan hjälpa dig. Ibland är det exempelvis webbdesign för en ny hemsida som kunden önskar. Då utgår jag från det i mina frågor. Behovsgenomgången kan visa på fler behov, framförallt hjälper den dig att fundera igenom vem som är din målkund, vad du erbjuder samt varför och hur du vill synas online.

Nedan ser du en beskrivning hur mina olika tjänster kan bidra till de kundupplevelser som ditt företag skapar online. Alla priser är exklusive moms. Du har alltid möjlighet att dela upp betalningen flera månader.

Hjälp att uppdatera din hemsida

Du tycker kanske att det är roligt att själv designa hemsidan men har behov av hjälp med mindre justeringar eller uppdateringar. Eller så har du helt enkelt inte tiden som krävs då du vill ägna dig åt din egen verksamhet. Pris per timme är 1150 kr exkl moms, paketpris fem timmar 4600 kr exkl moms.

Upplevelsekollen - testbaserat underlag för justeringar på din hemsida

Du önskar få en mer användbar hemsida som besökare gärna återkommer till. Eller ännu hellre att fler kontaktar dig. Pris för genomgång av din hemsida, skapande av underlag för användartester, analys av resultat samt rekommenderade justeringar på din hemsida. 6 900 kr exkl moms.

Design av ny hemsida i WordPress

Jag hjälper dig hela vägen från idé till färdig hemsida. Få hjälp med design av ny hemsida till pris:
13 500 kr exkl moms för 1 sida
19 500 kr exkl moms för max 5 sidor
24 500 kr exkl moms för max 10 sidor

Leveranstid: 6-8 veckor. Nedan ingår alltid:
 • behovsgenomgång
 • skiss/prototyp som ger dig en bild av hur hemsidan kommer att se ut
 • avstämningar
 • grundläggande SEO (sökordsanalys)
 • design av din hemsida i WordPress
 • stöd och support under en månad efter leverans.
 • max 3 remissrundor, sedan betalning per timme 1150 kr exkl moms

Support hemsida

Support efter leverans av din hemsida. Här ingår uppdateringar, mindre justeringar < 2 h /månad. Pris utgår från 1150 kr per månad löpande exkl moms.

SEO analys med rekommenderade sökord

Du vet vad du vill ha men behöver hjälp att designa en hemsida som skapar en positiv upplevelse för besökarna. Få hjälp med SEO analys av din hemsida från 8400 kr exkl moms. Priset utgår från en hemsida med ca 5 sidor.
I priset ingår:
 • Rekommenderade sökord per sida
 • Rekommenderade åtgärder för mobilversionen av din hemsida
 • Rekommenderade interna länkar
 • Hastighet för laddning av hemsidan, rekommenderade åtgärder du kan vidta
 • Rekommendation titel och beskrivning för respektive sida
 • Rekommendationer för justering av innehåll
 • Uppsättning Google Analytics
 • Uppföljning åtgärder samt hastighet efter 3 respektive 6 månader
Hjälp med implementering av åtgärder kan läggas till.

Digital strategi och struktur

Du känner dig ofta oroad och stressad över vilka sociala medier du behöver synas i. Eller kanske upplever du att det är svårt att få koll på vilka program du behöver använda i ditt företag. Med en digital strategi och struktur kan du få kontroll och känna dig lugnare. Du vet då vad du behöver göra, när och även varför du gör det. Det blir enklare att skapa en helhetsupplevelse av ditt företag genom alla kanaler. Prissättning utifrån behovsgenomgång, utgår från 1150 kr per timme exkl moms.

Design av webbkurs eller medlemstjänst

Jag hjälper dig hela vägen från behovsanalys, beskriva nyttan med kursen, kursmål, hjälp med framtagning av material, marknadsföring till lansering. Allt utifrån de behov du har. Prissättning utifrån behovsgenomgång, utgår från 1150 kr per timme exkl moms. Tillkommer gör månadskostnad på ca 600 kr för tjänsten där du lägger upp dina kurser (New Zenler) .

Paket träffsäkra kundupplevelser online

Från nuläge till ditt önskade läge, få mätbara resultat av din ansträngningar genom att fokusera på helhetsupplevelsen som ditt företag skapar online.

För dig som vill ha hjälp att skapa helhetsupplevelse, genom alla dina kanaler, som attraherar rätt målgrupp.

Jag hjälper dig skapa ett enhetligt varumärke och strategi för att öka din synlighet. Här ingår coachning, struktur och strategier. Du får koll på vilka sociala medier du ska synas på, hur du når ut och på vilka sätt du kan få följare att bli kunder. Du behöver kanske också en ny eller omdesignad hemsida. Detta kräver ett längre samarbete, då det inte är en "quick fix".

Jag ger dig verktyg, stöd och den hjälp du behöver, vi arbetar tillsammans under minst 4 månader. Pris utifrån omfattning och de åtgärder som behövs. Offereras efter behovsgenomgång.

Genomgående i alla min tjänster inom design: UX

Basen i allt jag gör och mitt arbetssätt är UX-design, dvs User Experience design. Här ser du en film där jag förklarar tanken med det och vad det ger för fördelar för dig som kund.

Vanliga frågor

För att jag ska kunna göra en bra bedömning av priset behöver jag förstå de behov som finns. Jag vill veta mer om dig, ditt företag, dina utmaningar, visioner och målkunder. Omfattning på leverans från mig kommer vi sedan gemensamt överens om.  

Om du känner att du vill göra det mesta själv, men med stöd i vissa uppgifter online kan vi boka in tid för coachning. Vi utgår från aktuella utmaningar som du har i ditt företag och fokuserar på en utmaning i taget. Genomförs i workshopform där vi jobbar praktiskt tillsammans. Du får göra det mesta, men jag vägleder och hjälper dig där du behöver det. Exempelvis vill du skapa inlägg för sociala medier och behöver en strategi. Eller så sitter du med utmaningen att bli mer synlig online. Bokning 1 timme i taget.

Detta är en inledande konsultation där jag ställer ett antal frågor för att kartlägga hur din situation ser ut idag och vad du önskar uppnå. Detta ger mig underlag för offert och fortsatt arbete.

Det är en del av syftet med behovsgenomgången. Att du ska känna att du vill arbeta med mig och att det känns rätt. 

Detta variera beroende på tjänst, men det framgår tydligt i offerten du får vad som gäller. Angett pris gäller för de tjänster som beskrivs i din offert.  

Scroll to Top