Praktik höst 2017

Dokumentation av min praktikperiod

Skriftlig sammanställning/dagbok

På dessa sidor kan du läsa mer om min designuppgift på Visualiseringscenter.

Jag ställs inför designdilemman i “verkligheten”

Vecka 2 bland algoritmer och visualisering

Utveckling av koncept och design av utställning

Skapande och iterering av instruktion

Jag har löpande dokumenterat mina designaktiviteter i en Padlet. Denna ligger inbäddad här men kan även ses i sin helhet via denna länk: https://padlet.com/lindavrena/vlnup9d0eds6

Gjord med Padlet