Enkla prototyper – hjälper dig skapa en riktigt bra design

Enkla prototyper
Prototyper

Vad är prototyper?

Som UX designer som jag är i botten är en naturlig del av mitt arbete att skapa prototyper. Jag gör det för att mina kunder ska se och kunna testa mina designförslag innan jag bygger dem på deras hemsida. Det kan handla om allt från skiss på papper till digitala och klickbara prototyper som kan testas i dator eller mobiltelefon. Jag tar ofta fram hela hemsidans design på det här sättet för att kunna visa hur slutresultatet kommer att bli. Detta minimerar tiden jag behöver lägga på själva hemsidan, vilket är särskilt värdefullt om jag ska göra om en befintlig hemsida. Det ger fördelen att kunden kan använda sin hemsida in i det sista. Med andra ord blir det en kortare tid då sidan inte kan användas.

Det tillför dessutom ett stort värde både för mig och kunden att kunna testa t ex ett betalningsförfarande. Detta är möjligt att göra i program som Adobe XD eller Figma. Jag skapar “klickbara bilder” där du som kund kan stega igenom t ex ett köp i en webbshop. En digital design prototyp hjälper med andra ord både mig och kunden att se hur hemsidan kommer att se ut och fungera.

Varför ska man göra en prototyp

Prototyper används inom olika branscher exempelvis inom elektronik, mekanik, design, programutveckling. Syftet med att skapa prototyper är att bland annat att kunna:

 • kommunicera en idé på ett visuellt sätt
 • jämföra olika lösningars för- och nackdelar
 • testa olika sätt att lösa ett problem
 • testa funktionalitet
 • visa upp och presentera en produkt eller tjänst

Inom webbdesign och, som jag redan nämnt, inom UX (user experience) arbetar man mycket med prototyper som verktyg. Det finns flera skäl:

 • Billigt sätt att snabbt testa en idé
 • Enklare att framställa än en färdig hemsida eller app
 • Viktigt verktyg för att se att den önskade funktionalitet fungerar smidigt
 • Bra sätt att kunna testa om användare förstår hur de ska hitta det de söker
 • Att kunna testa om besökare gör det man förväntat sig (t ex köpa något genom klick på en knapp)
 • Minimera tiden för att arbeta på befintliga hemsidan

Är detta något för dig?

Är du egenföretagare och vill skapa en hemsida? Kanske har du en idé om en app som du vill utveckla? Då kan du vinna mycket på att skapa prototyper först som du testar ur olika perspektiv. Planera för vad du vill testa, vad är viktigt för dig att fungerar med din hemsida?

En design prototyp behöver inte vara komplicerad eller teknisk, du kan rita på ett vanligt papper för att snabbt kunna testa en idé. Fördelarna med denna metod är bland annat att du snabbt kan gå vidare med idéen eller förkasta den och testa andra idéer. Jag konsulterar idag företagare i hur de ska kunna testa sina idéer och önskemål innan ändringar på den faktiska webbplatsen.

Hur gör man en prototyp?

Du ritar upp dina sidor, bilder kan i första läget vara endast enkla rutor. Fyll sedan på med de funktioner och rubriker du vill ha med. Det är viktigt att du vet VAD du vill testa. Det kan till exempel vara ett flöde genom din hemsida eller app. Eller så hur din målgrupp ska slutföra beställning av en produkt. Du kanske vill testa en funktion till exempel en typ av kalender för bokningar. Hur ska den läggas upp på bästa sätt? Hur ska man välja datum? Skissa det du vill testa.

Exempel på hur det kan se ut:

Här är en av mina egna skisser, där jag ville testa en hel idé för att se om det verkade vara en rolig idé för användarna. Jag designade en app för Potter fans.

PotterFic

I nästa inlägg kommer jag skriva om digitala prototyper och lite olika verktyg för att skapa dem. Syftet är som sagt att inte lägga mer tid än man behöver och att snabbt kunna skapa en bild av det man vill designa och utveckla. Som egenföretagare finns det ett stort värde i att kunna göra mindre tester innan hemsidan är uppe och igång. Det ger dig bättre koll på vad som fungerar och inte. Men även om din sida är enkel att förstå och använda vilket är viktigt.

Du kan även läsa mer om att visualisera och testa din idéer här.
Rulla till toppen