• Vill du ha digitala lösningar som gör nytta i ditt företag?
 • Har du fått ansvar för att digitalisera er verksamhet?
 • Ska du starta upp ett företag och vill ha en digital strategi?
 • Vill du att fler kunder köper via dina erbjudanden online?
 • Känner du dig osäker på vad och hur du ska kommunicera i sociala medier?
 • Är det svårt att prioritera och strukturera verksamheten?
Du är absolut inte ensam om det här. Många företag står idag inför omfattande verksamhetsförändringar genom digitalisering. Många funderar precis som du på var eller hur de ska börja.
linda åkerlund digital designer
“En av mina starkaste drivkrafter har alltid varit att utforska omgivningar och idéer samt skapa helhet av delar. Att arbeta med kreativa områden som design, kombinerat med människor, beteenden och teknik är därför något jag älskar att göra.”

Jag heter Linda Åkerlund och är digital designer

 • Jag har kunskap om metoder och processer för att kunna hjälpa dig designa en digitala miljö eller sociala kanaler som ger nytta och stödjer verksamheten i ditt företag.
 • Jag har även många års erfarenhet av projektledning och min starkaste drivkraft är att utforska omgivning och idéer för att sedan skapa helhet av delar. Nyckeln till en lyckad verksamhet ligger i förmågan att skapa förståelse för situationer och människor för att sedan bygga lösningar för utmaningar och problem som finns. Det kan jag hjälpa till med!
 • I min utbildning har jag lärt mig fokusera på känslor, upplevelser och människor. Mitt fokus ligger också på digital teknik.
 • I mitt jobb som digital designer arbetar jag med utgångspunk i att kombinationen människa och teknik är oslagbar, när bägge gör det de är bäst på. Jag kan hjälpa dig att hitta digitala lösningar passar din verksamhet.

VARFÖR FOKUS PÅ ANVÄNDARE OCH BEHOV?

Det är inte ovanligt att företag digitaliserar för digitaliseringens skull. Inte för användares och verksamheters skull. Därför vill jag som digital designer bidra till ett bredare fokus som inkluderar både användare, verksamhet och teknik. Syftet är att skapa större nytta och större lönsamhet av de digitala investeringarna. Användaracceptans är en av de särskilt viktigaste faktorn för en lyckad investering. Därför är det viktigt att användarna upplever att produkten/tjänsten ger en nytta för dem.

Jag vill hjälpa dig och ditt företag att skapa en känsla av flyt i de vardagliga arbetsuppgifterna. Men även med att ni ska känna att ni har kontroll över arbetsuppgifterna. Den digitala tekniken ska finnas med som ett stöd. 

TIDIGARE ERFARENHET

Tidigare har jag under ett antal år arbetat som projektledare och teamledare. Områden där jag lett projekt är inom utbildning i teknisk verksamhet men även IT-projekt och design/utvecklingsprojekt. Jag har även arbetat med arbetsuppgiftsanalys och design av utbildningsmaterial vid utveckling av utbildning för kärnkraftspersonal. I bagaget har jag även erfarenheter som orginalare och animatör. De uppgifter som alltid varit roligast för mig har varit när jag arbetat utifrån användarna, eleverna, kunden, min teammedlemmar.

Min styrka är att kunna skapa helhet av detaljer. Varje del i en lösning bidrar till en helhet, detta är något som för mig är roligt att kreativt att arbeta med. Därför var det ett självklart val för mig att omskola mig inom användaruppleveser och digital design.

Jag har en kandidatexamen inom informatik, här finns mitt examensarbete: “Att skapa användarupplevelser genom digitalisering med AI”

All digitalisering börjar med människor och deras behov!

DEN HÄR SITEN

På kerlundesign.se presenterar jag dels sådant som jag har arbetat med under min utbildning till digital designer på Högskolan Kristianstad.

Jag ger också konkreta exempel på hur jag har tillämpat designmetoder och varför jag valt just dessa metoder.

Jag finns även på Linkedin. Du kan kontakta mig där eller via epost: linda.akerlund@kerlundesign.se

VÄRDEN SOM JAG ARBETAR EFTER

 

Mitt arbete grundar sig alltid i mina värdeord:

 • TILLIT
 • EMPATI
 • ÄRLIGHET

Dessa ord tilltalar mig eftersom allt börjar med människor och behov. Vi behöver känna tillit för att kunna köpa något eller be någon om hjälp. Empati behövs för att kunna sätta sig in i någon annans behov. Genuint sätta sig in i! Och ärlighet är ju en grund att stå på i alla relationer. I parrelationer, affärsrelationer, kompisrelationer. Utan ärlighet blir relationen sällan riktigt bra.

Powered by Creative Market

I samarbete med Creative Market. Bilderna är en affiliate länk till nedladdningsbara, gratis produkter på Creative market.

REFERENSER

“Med stor professionalitet och kunskap har Linda och KerlunDesign hjälpt oss bygga upp en helt ny hemsida samt påbörjat uppbyggnaden av ett professionellt flöde på Instagram. Linda har under utvecklingen av hemsidan visat mycket god förmåga till att lyssna och ta in önskemål och därefter gjort sitt yttersta för att genomföra det. Linda är enkel att kommunicera med och jag rekommenderar Linda varmt om du behöver hjälp att bygga upp nya plattformar.” 

Elias Strandell Projektledare #DinnerIn

“Linda arbetade med vår kommande utställning som försöker förklara avancerade matematiska begrepp med hjälp av olika interaktiva föremål och maskiner. […] Hon gick igenom alla faser som vi i produktionen brukar gå igenom. Skiss, prototyp på papper, riktig prototyp och alla användartester däremellan. Hon tog sig an uppgiften med hull och hår, och kom med enorm positivitet, massa passande kreativa lösningar och ingen rädsla överhuvudtaget. Tvärtom, så dödade hon sina darlings utan några större bekymmer så fort användartester visade för mycket negativ respons; hon förstärkte de designval som istället visade sig fungera bra. Linda skapade under sin tid hos oss en makalös installation som förklarar vad en algoritm är på ett roligt, intuitivt och inbjudande sätt – den ställs ut i vår kommande utställning i oktober. Vi hoppas att i framtiden kunna jobba med Linda igen och få mer hjälp med vårt designarbete.”

Mariadele Arcuri Rossini (Utställningsansvarig Visualiseringscenter C)

“Linda is a skilled and successful project manager that I have worked with for a few years. She is thorough, ambitious and goal-focused in her work and lead projects and teams in a humble and effective way. I can really recommend Linda to various leadership assignments.”

Lars Emericks (Training material verification and validation på Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB)

“Linda undersökte, samlade data, analyserade och sammanfattade resultat. Detta skedde utifrån intervjuer, insamlat material från verksamheten och observationer med användare och medarbetare. Resultaten gavs muntligen, via mail och även i en längre sammanställning; Att skapa användarupplevelser genom digitalisering med AI. En studie av faktorer för interaktion som påverkar användarupplevelser vid digitalisering med AI hos BUP. Resultaten används som en viktig del av BUP:s fortsatta utvecklingsarbete gällande detta och andra områden för digitalisering. Linda genomförde uppdraget med professionalism, lyhördhet och flexibilitet.”

(Handledare för examensarbetet, jag sätter inget namn här pga känslig verksamhet)

Digital Design – Webbkurser

Välkommen att kontakta mig med frågor om digital design, användbarhet eller webbkurser.
Ett första samtal är såklart kostnadsfritt!

Har du frågor eller vill komma i kontakt med mig, fyll i formuläret nedan, så återkommer jag till dig.

KONTAKT