Start » Designblogg med tips och inspiration för en hemsida besökare gillar » Prototyper som verktyg för design av digitala lösningar

PROTOTYPER SOM VERKTYG FÖR ATT SKAPA DIGITALA LÖSNINGAR

Digitalisering som skapar nytta

Prototyper som verktyg för att skapa hemsidor och andra online verktyg gör att du kan verifiera att allt fungerar bra. Detta innan helheten är färdig, det ger dig möjlighet att testa tidigt i processen. Då hittar du större fel och kan justera innan allt är klart och i drift.

Digitalisering är ett begrepp som används i många sammanhang. Jag känner att begreppet ofta är svårt att tolka. Ofta vet man inte exakt vad man vill, vilket är fullt naturligt. Som upplevelsedesigner börjar jag därför alla uppdrag med att undersöka hur man arbetar idag och vad som tar mest tid. Jag vill hjälpa mina kunder att skapa nytta genom digitaliseringen.

User journey map – kartlägg användarresan

I ett uppdrag börjar jag med att tillsammans med kund skapa en User Journey map (karta över användarresa). Vi undersöker gemensamt, (jag, slutanvändarna och systemutvecklare) kundens arbetssätt. Det är viktigt att veta vilka system som de använder från början. Jag skapade ett underlag för workshop där vi utgick från större arbetsuppgifter som “skapa nytt avtal”. Sedan bröt vi tillsammans ner det i mindre aktiviteter. I workshopen kunde vi identifiera dubbeljobb och funktionalitet som saknades. Vi noterade även känslor och upplevelser hos användarna under de olika aktiviteterna som utfördes. Nyttan skulle kunna vara att bara behöva mata in uppgifter på ett ställe och få en enklare administrativ hantering.

Eftersom vi inledningsvis utgick från de uttalade önskemålen från beställaren (inte slutanvändarna) kunde vi konstatera att projektet skulle bli väldigt komplext. Jag var osäker på om de skulle få ut en nytta som skulle väga upp den investering de avsåg att göra. Tillsammans med mitt team arbetade vi vidare utifrån användarresan vi kartlagt.

Struktur och design av prototyp

Jag skapade en struktur för all undersökningsdata, alla aktiviteter som skulle utföras i plattformen och en översiktlig sitekarta samt en prototyp. Prototypen blev en kombination av det som önskats muntligt och det som visats vid kartläggningen av användarsituationen.

Vid en diskussion med kund utifrån prototypen insåg kunden att de aldrig skulle kunna få lönsamhet på detta eftersom projektet  skulle bli väldigt komplext, och dyrt. Vi kom överens om att backa lite och fokusera på färre funktioner och aktiviteter som skulle kunna skapa nytta för slutanvändarna.

Min bild är att man ofta “viker sig” för beställares önskemål och krav och kör på för att man gärna vill ha jobbet, med resultatet att man får ett evighetsprojekt som inte blir hälften så bra som beställaren förväntar sig. Plus att man inte får igen pengarna man investerat för att nyttan uteblir. Om man arbetar direkt utifrån den verkliga situationen där slutanvändarna befinner sig och involverar dem i designprocessen så är det mycket enklare att tillföra nytta för verksamheten genom digitala lösningar som är anpassade till användningen. När man arbetar med prototyper som verktyg kan man enklare verifiera att lösningen blir som man tänkt gemensamt.

Rulla till toppen