User experience – därför är det viktigt för ditt företags framgång

User Experience hjälper dig lyckas med ditt företag

User Experience (UX), vad är det egentligen? På svenska kan man säga användarupplevelse eller användningsupplevelse. Man kan säga att detta egentligen en sammanfattning av allt som du upplever när du interagerar med en digital produkt eller tjänst. Det kan vara t ex en mobilapp, hemsida, verktyg för onlinemöten, webbutbildningar. Detta handlar alltså om allt från design och funktionalitet till hur enkelt verktyget är att använda och hur det känns att använda det.

Med andra ord är bra UX nödvändigt för att en digital produkt eller tjänst ska vara framgångsrik. Det är även en kritisk faktor för dina kunders upplevelse av ditt företag. Det är ju inte självklart att första mötet med dig sker fysiskt utan det är mer sannolikt att potentiella kunder “möter” dig via dina digitala kanaler.

User Experience – några faktorer som påverkar

Som jag nämnde ovan så är en viktig aspekt användbarhet. Detta innebär att användaren ska kunna uppnå sina mål med användningen på ett ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande sätt. För att uppnå detta är det viktigt att ta hänsyn till användarens behov och beteenden när man utvecklar produkten eller tjänsten. Några frågor du kan fundera på för att förbättra användbarheten:

 • Funktioner som finns – hjälper dem användaren att göra det den vill?
 • Är funktionerna lätta att hitta och förstå?
 • Är text och annat innehåll relevant och ger det som din målgrupp söker?
 • Är dina digitala kanaler, produkter och tjänster enkla att förstå och använda?
 • Finns det funktioner som inte är till nytta?
 • Visas sidan snabbt?
 • Är din hemsida mobilanpassad och upplevs bra även där?

Upplevelse och känslor hjälper oss ofta i beslut. Detta gäller även när vi ska köpa något. Kanske är det ofta till och med avgörande när det kommer till att välja mellan olika produkter och tjänster. Budskap, design, innehåll, bilder dvs helheten påverkar vår upplevelse av t ex ett företags hemsida. Detta är ofta den första kontakten som en potentiell kund har med ditt företag. Därför är det viktigt för ditt företags närvaro online att webben upplevs på ett positivt sätt.

Boka en tid här >>

Positiva effekter för ditt företag

Det handlar inte bara om din synlighet utan bra User Experience kan ha flera positiva effekter, inklusive:

 • Ökad användning och engagemang
 • Minskat antal avhopp (avhopp är när en besökare lämnar en webbplats eller app innan de har uppnått sitt mål)
 • Ökad konvertering (t ex när en besökare går från att bara titta på en produkt till att faktiskt köpa den)
 • Större kundnöjdhet

En digital produkt eller tjänst med bra UX är alltså inte bara enklare att använda, utan också mer lönsam för ditt företag. Jag skulle säga att det är en framgångsfaktor men även en konkurrensfördel.

Få koll på hur din hemsidas User Experience

Hur upplever dina besökare din hemsida? Detta kan vara lite svårt att veta om du inte aktivt har arbetat med det. Många tänker inte riktigt på det. Dessutom är det lätt att bli blind för ditt företags erbjudande och innehåll då du känner till det väl. Då blir det klurigt att granska kritiskt ur besökarens perspektiv. Men ett väldigt bra sätt är att göra upplevelsetester. Dessa bygger på att du låter ett antal personer utföra givna åtgärder på din hemsida. Under tiden noterar du vad de säger och gör, du kommer att upptäcka mycket som du själv inte har sett. Eller tänkt på.

Jag hjälper företag med upplevelsetester och erbjuder detta som en tjänst. Nedan kan du boka en gratis genomgång där vi diskuterar hur din hemsida fungerar idag och vad du har för mål.

Jag vill få koll på min hemsidas användarupplevelse >>

Så här går det till, läs om ett tidigare upplevelsetest

Rulla till toppen