Undersökning och analys, skapande av designbrief

Undersökning och analys

I denna första del av projektet, gjorde jag en förstudie, vi arbetade här individuellt.

Metoder jag använde för analys av målgruppen (framtida användare) och deras behov:

 • Intervju
 • Literature reviews
 • Secondary research
 • PACT-analys

Syfte

Syfte med undersökning och analys är att förstå målgruppen och deras behov (Benyon D. 2014), att skapa förutsättningar för att generera idéer för designkoncept och även kunna börja bena ut information och funktioner som behövs för att kunna möta målgruppens behov.

Att lära känna användarna och förstå dem var utgångspunkt för projektet och la grund för vidare arbete i flera faser av designprocessen, “the design thinking process”: Empathise, Define, Ideate, Prototype, Test (av Friis Dam, Rikke, och Teo, Yu Siang).

Empathise

Intervju

För att skapa förståelse för användarna genomförde jag dels en intervju (Benyon D. 2014) baserad på utövandet av intresset för Harry Potter som Potter heads huvudsakligen ägnar sig åt.

Frågor och svar:

Vad ser du att gör dig till ett Potter head?
 • Läst alla böcker
 • Sett alla filmer
 • Besökt Potter muséet
 • Medlem i Pottermore
 • Del av fandom
Vad gör du för aktiviteter relaterat till Harry Potter?
 • Skriver Fan Fiction
 • Läser böckerna
 • Diskuterar böckerna med kompisar som är Potter fans
 • Skriver på bloggar, i olika communities
Vad saknar du i de appar/webbsidor som finns idag?
 • Det finns inga bra appar idag!
 • Jag skulle vilja diskutera böckerna med andra
 • Skapa fan fiction, som kan delas med andra och kommenteras och gillas
 • Spel liknande Pokemon GO
 • Lägga upp foton, bilder liknande Instagram fast för HP

Literature review

För ytterligare förståelse för fenomenet Potter heads/Potter Fandom, gjorde jag en Literature review (Martin, Hannington, 2012) Bland annat hittade jag en kvantitativ undersökning av Potter Fandom där 235 Potter Fans fick ett antal frågor att svara på (Tsay-Vogel M,Sanders S. M, 2015). Sammanfattningsvis fann man att själva deltagande inom Potter fandom skapade ett ännu större intresse för Harry Potter samt att ett större intresse gav en större sannolikhet att man sökte upp likasinnade. Samt att fandom handlar om mycket mer än att bara “konsumera” media, medlemmarna inom Potter fandom motiveras av och söker underhållning och aktiviteter kopplade till Harry Potter.

Jag kan konstatera att Potter Fandom utgör ett starkt community, ett community bygger på ett antal faktorer (McCullough, 2004) utöver aktivt deltagande och gemensamma mål. Dessa är en grund även för Potter heads inom Potter Fandom som är ett starkt community:

 • det krävs tillit att alla har samma mål och att det är möjligt att samverka
 • att man hittar stöd för de aktiviteter man vill göra
 • att man har gemensamma erfarenheter inom området och att dessa binder “medlemmarna” samman
 • livsstilsaspekter, gemensamt intresse
 • att man utbyter “tjänster”, “saker” inom communityn
 • upprätthållande av accepterade sociala beteenden
 • en historia inom communityn som bidrar till den sociala identiteten
 • landmärken inom communityn som grundläggande principer, förväntningar på hur sociala interaktioner sker osv.

Secondary research

För att ytterligare skapa en bild av målgruppen och deras aktiviteter, samt undersöka befintliga tjänster har jag genomfört en secondary research (Martin, Hannington, 2012) bland befintliga tjänster, bloggar och hemsidor inom Potter Fandom. Bland annat dessa:

Potter fandom, diskussioner och berättelser:
http://harrypotterfandomlife.tumblr.com/Pottermore: samling av allt som har med HP att göra, Rowling finns med där och man säljer prylar kopplade till HP. Här kan man som medlem bli med i ett elevhem och “få” en egen trollstav.
https://www.pottermore.com/Books and wands, by nerds for nerds
Inte endast Harry Potter men en del för nördar ändå. Bloggar, diskussioner med mera:
http://www.booksandwands.com/Ett urval av appar som finns idag:
 • Harry Potter: Spells, spel där man kan duellera via bluetooth/WIFI, använda trollformler
 • Scene It? Harry Potter HD, quizar där man testar sina kunskaper om HP
 • LEGO Harry Potter: Years 1-4, spel med filmsekvenser

Det finns ett antal tjänster och samlingssidor för Potter heads, de jag nämnt här är några av de större. Apparna är smalare i sitt innehåll (Jesper Kjeldskov) och ofta i form av olika spel.

PACT

Utifrån mina undersökningar gjorde jag en PACT-analys (Benyon. D, 2014)

People

Målgruppen är personer som är hängivna Harry Potter fans, och de är många. Åldern varierar mycket även om målgruppen som böckerna vänder sig till är barn i 9-12 års ålder. De som är Harry Potter fans är både barn och vuxna och de har främst ett brinnande intresse för böckerna om Harry Potter. Fokus ligger på intresset för Harry Potter och man kommunicerar gärna med likasinnade utan att ta bry sig om åldersgrupp. Det är Harry Potter som håller dem samman som ”grupp”. Det finns ett otal fanklubbar att vara med i, detta är inte bara ett intresse, det är en hel livsstil för de hängivna fansen, detta kallas för Harry Potter Fandom. De som är fanns kallar sig Potter heads.

Activities

De som ingår i målgruppen läser Harry Potter böckerna, om och om igen, de diskuterar böckerna. Särskilt kan de diskutera vad som kan hända sen, men även det som faktiskt händer. Ett engagerande ämne är också vad som skulle kunna hända om något varit annorlunda än det beskrivits i boken. De skriver egna berättelser sk Harry Potter fanfiction som är baserade på berättelserna om Harry Potter. De vill dela berättelserna med varandra och bedöma och diskutera dessa. De besöker utställningar. De åker till London för att se de ställen där filmerna spelades in. De tittar även på och diskuterar filmerna och de skillnader som finns mot böckerna.

Context

Aktiviteterna sker i många olika sammanhang och miljöer. Det kan vara inomhus hemma, på bibliotek, i biosalong, i samlingslokaler, på utställningar, muséer, i London ute på stan. Aktiviteterna kan även ske via webben genom de fanpages som finns idag. Aktiviteterna är oftast beroende av att flera personer deltar, det finns en stark gemenskapsfaktor med i intresset för Harry Potter. Att skriva fan fiction sker dock oftast enskilt vid en dator, företrädelsevis i hemmiljö.

Technology

Kraven på teknik i detta fall är dels att det ska vara möjligt att samordna aktiviteter och att tekniken ska stödja samarbete och diskussioner. Det ska även finnas stöd för att hitta aktiviteter och större event samt kunna delta eller anmäla sig. Tekniken behöver stödja inmatning eller uppladdning av större mängder text i form av berättelser från målgruppen samt att det ska vara möjligt att ge återkoppling, bedömning och recensioner. Det behöver även finnas stöd för och möjlighet att lätt hitta andra fans och även olika typer av resurser för Harry Potter fans som till exempel olika fan pages på internet.

Definiera designutrymmet och skapa designbrief

Define  (Friis Dam, Rikke, och Teo, Yu Siang)

Med utgångspunkt i undersökning och analys skapade jag en första designbrief:

Syfte:

Att Potter heads och andra hängivna fans ska ha möjlighet att i en mobil kontext kunna utöva sitt intresse och utbyta erfarenhet och idéer med andra likasinnade. Det är viktigt att upplevelsen av en medietjänst är genuin och att det finns en äkta Harry Potter fandom känsla i användningen. Att vara ett Potter head är inte bara ett intresse det är en livsstil. Därmed är huvudsyftet att man med en medietjänst kan leva sin livsstil och även utveckla den.

Mål:

Att underlätta för Potter heads att utöva sin livsstil som bygger på berättelserna om Harry Potter och de andra karaktärerna i böckerna. Interaktion med andra Potter heads ska ge en känsla av gemenskap och vara utvecklande. Det ska vara möjligt att utvecklas som Potter head och lära sig nya saker. Målet är vidare att det ska finnas möjlighet att fiktivt kunna samla saker och göra andra aktiviteter som ingår i livsstilen som ett Potter head. Interaktion med andra är en central del men även möjligheten att kunna dela längre texter, berättelser. Målet är att detta ska vara enkelt att göra oavsett var man befinner sig och att det underlättas av tjänsten. Man ska kunna få reda på nyheter och kommande event, samt även samordna besök med andra Potter heads.

Leave a Reply

%d bloggers like this: