Vecka 2 bland algoritmer och visualisering

Iterering

Min andra vecka började med att min handledare gav mig tipset att inte lägga mer tid på min första prototyp, just nu. Jag har testat på några personer och fått återkoppling. Min bild är att det kan vara aningen för komplext att man själv skapar pseudokoden plus att denna då ligger kvar synlig för nästa besökare… En trolig utveckling av idéen lutar mer och en fysisk aktivitet där man själv förflyttar sig på plattor på golvet enligt den kod som finns färdig på plats. I nuläget blev gjorde jag därmed inget mer test eftersom jag redan vet en hel del om den idé till lösning som jag testat.

Sorteringsalgoritmer

Under vecka två fick jag tips om att “rensa” hjärnan på sökmotoralgoritmer och istället undersöka sorteringsalgoritmer. Jag började med att kika på Youtube för att hitta inspiration.

Jag var även inne på att man skulle kunna bygga på olika mönster, algoritmer skapar mönster utifrån stora mängder data. Här funderade jag kring en stor burk med lego och några mönster som man kunde återskapa alternativt bygga vidare på eller skapa egna mönster.

Exempelvis kan man ha en låda med klossar i blandade färger där man ska plocka ut och skapa mönster, precis som algoritmer gör ur stora mängder data.

Sortera efter vikt

Jag arbetar under ett par dagar med att söka inspiration och generera idéer kring sorteringsalgoritmer, jag bollade de idéer jag fick med min handledare och hon ställde bra motfrågor och såg flera alternativa lösningar för det jag ville diskutera med henne. Denna dialog var givande och gav mig viss inblick i hur man kan tänka som interaktionsdesigner.

Jag skissade på en idé om att sortera föremål utifrån dess vikt på smidigast sätt.

Bubble sort? Quick sort? Förklara hur de fungerar för målgruppen, sedan får de testa själva med hjälp av en våg och exempelvis kuber som har olika vikt.

Skiss på enkel sorteringsalgoritm efter vikt där vågarna är känsliga för de olika kulornas vikt. Kan eventuellt visualiserar analogt genom att de monteras mellan två plexiglasskivor och att man kan stoppa ner kulor uppifrån. Sedan kan man se kulans väg till sitt tråg från bägge håll. Animationen:

Prototyp och test av linjalen som våg

Jag skapade en prototyp med en linjal som ligger på ett suddgummi samt trådrullar med olika mängd tråd på att väga. Jag fick input från min handledare att man inte behöver berätta om de olika sorteringsalgoritmerna, det viktiga är mer att besökarna får testa sortering på olika sätt och får en känsla för att detta är något som algoritmer gör. Exempelvis är det sorteringsalgoritmer som sorterar sökträffar i en ordning som ska vara bästa möjliga för den som söker på något exempelvis på GOOGLE.

 

Instruktioner för test:
Tanken är att du ska sortera objekten enligt vikt, från tyngsta till lättaste. Som hjälp har du vågen.
Syftet med testet är mest att undersöka om detta kan vara roligt att göra i en utställning, kopplat till sorteringsalgoritmer.
Försök att bortse från att du kan se vilken som väger mest. En dator genomför de olika stegen och tittar inte och bedömer.

 

Första testet med vuxen person:
Synpunkter: Lite svårt först.
Fungerar definitivt som ett sätt att visualisera sorteringsalgoritmer analogt.
Tror att detta kan vara kul och uppskattat.
Ska det vara linjär skillnad i vikt? Kan nog vara bra så man inte kan känna alltför stor skillnad  själv utan att väga dem.

 

Andra testet med vuxen person:
Nu är jag på hemmaplan och testar med 8 stenar i stället för med trådrullarna. Testpersonen inleder med att väga två objekt i taget och placera i varsin hög, lättast i en och tyngst i en. När alla är sorterade börjar hen om med först ena högen, sedan andra. Två nya högar uppstår, lättaste i ena, tyngsta i andra.

 

-Ett jäkla jobb med så många stenar…

 

Det hamnar en lätt sten bland de tyngre och metoden verkar vara en evighetsmaskin. Hen byter strategi efter lite tips från testledaren. Låter den tyngsta stenen ligga kvar på vågen och matchas mot näst, nästa och nästa. I varje omgång kan man då sortera ut den som är tyngst. Hen får slutligen ihop en rad där stenarna är sorterade i viktordning.
En synpunkt var att det kanske skulle vara ett mindre antal som ska sorteras. Jag tänker att jag testar med 5 stenar i nästa test.
Sedan föreslog hen att något kanske ska hända när man sorterat alla rätt, exempelvis en grön lampa som tänds eller liknande. Hen tycker att övningen har potential att vara kul för besökare på Visualiseringscenter.

 

Tredje testet med barn, 11 år:

Gick super fort att hitta strategi med tyngsta kvar på vågen hela tiden. Hen tyckte inte detta var så kul, matte är inte kul…

Fjärde testet med barn, 14 år:

Även denna gång gick det snabbt för testpersonen att hitta en strategi. Denna gång filmade jag testet för att dokumentera det som hände:

Exempel från verkligheten på sorteringsalgoritmer

Jag har även som uppgift att fundera på verkliga situationer som kan exemplifiera hur sorteringsalgoritmer fungerar. Några exempel på sorteringar vi gör i vardagen:

  • Namn i bokstavsordning
  • Böcker på ett bibliotek
  • Sopor i rätt kärl
  • Olika saker efter färg eller form till exempel lego eller tygbitar.

Insikt/reflektion

En viktig insikt om något jag teoretiskt visste innan är att man som designer inte bör fästa sig för mycket vid sina idéer, de är oftast bara en i mängden och vissa fragment kan föras vidare till nya idéer och kanske användas i den slutliga designen. Jag ser att detta faktiskt är mest positivt då man inte låser sig i ett tidigt stadie på en specifik idé. Jag försöker verkligen förhålla mig ganska “ytligt” till mina egna idéer och det gynnar en vidare generering av idéer. Vilket på detta stadie i designprocessen är bra.

Jag noterar själv att jag kanske funderar rätt länge innan jag sätter igång att testa. Min handledare sa att det är egentligen bara att testa idéerna nästan direkt innan de tar för mycket form. Testerna blir en del av utvecklingen av idéen vilket jag själv upplever som positivt.

Läs här om min tredje vecka på Visualiseringscenter

%d bloggers like this: