UX & design – optimera helhetsupplevelsen av ditt företags hemsida

UX & design går hand i hand

Med kombinationen UX & design skapar du hela din onlinenärvaro med kundresan som grund. Att ha koll på UX eller User Experience (användarupplevelsen) hjälper dig som företagare skapa en bra upplevelse av ditt företag online. Detta innebär att du skapar förutsättningar för att attrahera nya kunder via din hemsida. Dessutom matchar dina erbjudanden det som din målgrupp söker.

Att skapa en digital produkt kräver i stort sett alltid ett sk user interface. Detta är den del av produkten som användaren möter. Detta kan vara t ex:

 • En hemsida
 • Ett system för bokföring eller ordbehandling
 • En app
 • Digital display med t ex karta och radio i bilen

När man designar dessa typer av produkter eller tjänster är det viktigt att ha slutanvändarens perspektiv i fokus.

Vad är UX?

UX står för user experience och är den upplevelse som en besökare får på din hemsida. En sådan upplevelse uppstår även när man använder en app eller annat system, dvs vid användning av en digital produkt. I det här inlägget fokuserar jag främst på hemsidor där användarupplevelsen är en av de avgörande faktorerna för om en besökare stannar på sidan eller inte.

I begreppet inkluderas att innehållet är relevant för besökaren och att det är enkelt att förstå vad hemsidan handlar om. Det handlar även om att hemsidan ska vara enkel att använda. Bra UX utgår från användarnas upplevelse av din hemsida. UI design innebär att man designar hur hemsidan ser ut, detta är en viktig del av användarupplevelsen. Man kan säga att digital design handlar om att utgå från att ta fram en digital produkt eller tjänst som svarar mot ett behov. Ofta i form av en hemsida, webbshop eller app.

Helhetsupplevelsen för din målgrupp

Helhetsupplevelsen skapas genom varje kontaktpunkt som din målgrupp har med ditt företag. Det är centralt att utgå från användarnas behov och att det finns en röd tråd. Det ska vara tydligt genom hela kundresan vad du erbjuder. Med andra ord att ditt företags utseende, beteende, kommunikationssätt går igen hela vägen. Ett tydligt varumärke och budskap är centralt. Men också att du fokuserar på hur du kan hjälpa dina kunder. Det viktigaste inom UX är att utgå från användarnas (målgruppens) behov, utmaningar, drömmar och mål. Vilken nytta gör ditt företag för dem?

Det är viktigt att förstå hur användaren interagerar med din hemsida, dvs hur din design används. Detta bör alltid vara utgångspunkten och är det viktigaste i ux arbete. En ux process är aldrig likadan som en annan. Det är precis det som är det fina. Varje hemsida eller applikation är unik, precis som målgruppen och företaget som står bakom. Därför är en ux designers viktigaste arbete att förstå slutanvändarnas behov och situation. Och utgå från det.

UX & design – optimera hur din hemsida upplevs

Hemsidan är en viktig del av helhetsupplevelsen online

Webbdesign med fokus på att människor besöker, stannar och förhoppningsvis återvänder till din hemsida är centralt för att skapa en positiv upplevelse och öka chanserna till att besökare blir kunder.

En av de mest använda funktionerna i en webbläsare är bakåtknappen. Anledningen är att de flesta ofta lämnar sidor de kommer till. Orsakerna till det kan vara många, fel innehåll, område eller så förstår man inte vad sidan handlar om. 

Ux & design -utgå från kundresan

Det är viktigt att säkerställa att besökarna:

 • Förstår vad sidan handlar om
 • Snabbt hittar det de söker
 • Kan slutföra den uppgift som de kom dit för

Hur ska man då kunna vet detta? Jo genom att lära känna sin målgrupp:

 • Vilken är din målgrupp?
 • Vilka behov har de – dvs vad är deras nuläge kontra önksde läget? Hur kan du hjälpa dem i transformationen?

Detta kan du ta reda på genom att exempelvis skapa en enkät, intervjua befintliga kunder, helt enkelt lära känna dem ordentligt. Innehållet och dina erbjudanden är viktigt för en bra användarupplevelse. Detta är också grunden för att du ska kunna få koll på hela kundresan. Möts dina besökare det de förväntar sig? Förstår de vad du erbjuder?

Men UX & design är inte bara för hemsidan

Som jag inledde det här inlägget med så behöver designen av ditt företags närvaro online inkludera hela kundresan. Alltså målgruppens samtliga kontaktpunkter med ditt företag. Det kan handla om:

 • Hur det ser ut när man hittar ditt företag via Google
 • Instagramkontot
 • E-postadress med ditt företagsnamn
 • Hemsidan
 • Att möta dig via Zoom eller Teams, lever du upp till ditt varumärke?

Detta är bara några exempel och de ser olika ut för alla företag. Därför tycker jag att en viktig del av mitt arbete är att göra en behovsgenomgång med dig som vill ha min hjälp. Syftet är att undersöka var du befinner dig, vilka som är dina utmaningar och vad du vill se för resultat (mål).

När jag hjälper mina kunder bokar vi alltid in en behovsgenomgång först, denna är såklart kostnadsfri och tar 30-45 minuter. Vill du får min hjälp med design för hemsida? Boka in en behovsgenomgång redan idag via knappen nedan.

Rulla till toppen