Tillämpning designmetoder

Exempel 1
exempel 2
Exempel 3

DESIGNMETODER I PRAKTIKEN

Vilka designmetoder man ska välja för vilken situation finns det egentligen inget enkelt svar på. Därför kan det vara bra att kika på tillämpningar som gjorts tidigare. Med hjälp av dessa kan man hitta de metoder som passar för varje kund eller situation.

För att exemplifiera hur man kan tillämpa olika designmetoder, presenterar jag konkreta exempel på hur jag har arbetat ur ett UX-perspektiv. Med UX-perspektiv menar jag att huvudfokus ligger på slutanvändarna och deras situation, behov och arbetsuppgifter. Eftersom jag ofta kommer in när man redan sålt ett projekt så möter jag ofta dilemmat att man redan formulerat krav och önskemål. Dessa bygger ofta inte på användarnas faktiska situation utan på det deras ledning eller IT-ansvariga ser som behov. Flertalet projekt inleds med en önskan att “digitalisera verksamheten”. Jag försöker fånga upp syftet med digitaliseringen den önskade nyttan genom att tillämpa olika metoder. Det gör jag för att lära känna användarna för att kunna designa digitala lösningar.

Syftet med den här sidan är att belysa hur jag arbetar som UX-designer, därför kommer jag här att ge konkreta exempel på metoder jag tillämpar och de resultat de ger.

EXEMPEL

Klicka på bilderna ovanför texten för att läsa mer om olika exempel på tillämpning av designmetoder. Jag tillämpar dessa med syfte att skapa användbara system och positiv användarupplevelse. Här kan jag inte ange detaljer om uppdragsgivare. Jag beskriver därför endast metoder och arbetssätt som är av relevans ur ett UX-perspektiv.

En viktig erfarenhet är att man ofta kan prata väldigt mycket om vad kunden vill ha. Vi kan också ofta prata om hur vi tolkar det kunden vill ha. Men inte förrän jag skapat en visuell bild i form av skiss eller digital prototyp brukar vi upptäcka att vi kanske har pratat förbi varandra. Eller så är vi helt överens och så vidare. Jag upplever att prototyper är ett ovärdeligt verktyg i projekten. De minskar verkligen risken för missförstånd. Med en prototyp kan man även snabbt få input från användarna då jag enkelt kan dela en länk med dem så att de får klicka sig igenom. Det är viktigt att sätta olika uppgifter för klickandet så att användaren märker var hen kör fast och vi får återkoppling på det.

%d bloggers like this: