Iterativ designprocess – så kan du ha nytta av arbetssättet

Iterativ -vad innebär det egentligen?

Jag skulle säga att begreppet iterativ mycket handlar om ett ständigt lärande. Att lära genom att skapa, testa, utvärdera, justera och sedan göra om, och om. Den iterativa processen utvecklar både dig och dina idéer. I slutänden handlar det om ett resultat som skapar nytta för målgruppen. Iterativ design är ett fantastiskt verktyg vid produktutveckling eller när du på annat sätt strävar efter att lösa olika problem och utmaningar i din verksamhet.

Iterativ i sig innebär att i inte alltför långa cykler snabbt testa det man har framför sig. Sedan kunna lära sig av resultatet, justera och testa igen.

Nyttan är att du hela tiden utvecklar din idé eller koncept och kan lära av det som fungerar mindre bra. Att testa sig fram på det här sättet är ett bra sätt att lösa utmaningar och öka kreativiteten.

Konkret exempel

Vid t ex webbdesign är rekommenderar jag dig att börja med att göra user research. Vad är det målgruppen söker, vilka behov finns? Och egentligen fundera på hur en hemsida ska svara mot de behoven och kunna bidra till att besökare får den hjälp de behöver. När du har koll på detta, skapa en första skiss (prototyp) över hur hemsidan ska se ut. Därefter tar du hjälp av några personer ur din målgrupp att testa hur prototypen svarar mot behoven. Du får på det viset otroligt värdefull input som hjälper dig att förfina och justera designen. Sedan fortsätter du så tills din hemsida är färdig och du kan lansera den.

Detta sätt att arbeta fungerar lika bra för att göra ändringar och uppdateringar. Då börjar du med att genomföra användartester för att få ett första underlag till justeringar.

iterativ designprocess

Iterativ design – en grund för användbara lösningar

Som digital designer ser jag det som en självklarhet att arbeta iterativt. Att lära nytt under hela processen och kunna skapa lösningar som är användabara och skapar nytta för målgruppen.

Jag hjälper ditt företag med tjänster inom design men även User research och användartester. När jag levererar webbdesign från grunden gör jag alltid en grundläggande analys av målgruppens behov och du får en prototyp som du kan testa för din hemsida. Skicka ett mail till mig idag för att få veta mer eller boka in en kostnadsfri behovsgenomgång.

Rulla till toppen