Prototyp – hjälper dig utvärdera och verifiera en lösning

Prototyp som verktyg för att utvärdera och testa olika lösningar

Att skapa en prototyp har flera fördelar för mig som arbetar med UX design. Dessutom kan arbetssättet användas i de flesta situationer där du behöver utvärdera flera lösningar på ett problem. En prototyp är en tillfällig version av den slutliga. Det kan vara en skiss, något du bygger i kartong eller lego, bara din fantasi sätter gränserna. Syftet med att du ska göra prototyper är att kunna testa t ex olika idéer eller lösningar på ett relativt enkelt och kostnadseffektivt sätt. Det tar sällan speciellt lång tid och min erfarenhet är att man relativt snabbt ser vad som fungerar och inte. Att “prototypa” (engelska prototyping) är en del av design processen.

Design processen -iterativ och undersökande

Processen är inte en process i egentligen mening då den är iterativ och inte linjär. Detta innebär att man oftast går tillbaka flera gånger, hoppar mellan steg och testar sig fram. Men man kan säga att följande moment ingår alltid, inbördes ordning är däremot inte given.

Målgruppen

Lär känna och skapa förståelse de som berörs, dvs användare eller målgrupp. Du ska också skaffa så mycket kunskap du kan om problemet som ni ska lösa. Här handlar det främst om att du använder din empatiska förmåga för att sätta dig in i målgruppens situation. Här kan kan du använda metoder som observation eller intervju.

Definiera problemet

Här dokumenterar och analyserar du den data som är insamlad från målgruppen. Definiera och prioritera ett problem. Här kan du använda metoder som: personas, user stories, user journey maps.

Idégenerering

Här ska ni, gärna i grupp, generera så många idéer som möjligt för hur ni ska lösa problemet. Kom ihåg att inget är rätt eller fel här, ju fler idéer desto bättre. Bra metoder ni kan använda är brainstoming eller mindmapping. Senare smalnar ni ner antalet idéer.

Skapa prototyp

För att kunna testa om idéerna löser problemet behöver ni visualisera dem. Det gör ni genom att skapa en enkel prototyp. Denna kan ni göra genom att skissa på papper, digitalt, bygga i lego eller som scenarior osv. Ert fokus ska vara att hitta bästa möjliga lösning på problemet.

Testa idéerna – Test

Testa prototypen tillsammans med målgruppen (användarna) för att se hur den fungerar. Här kan du snabbt avfärda en lösning eller hitta underlag för justeringar.

Prototyp på papper, skiss

Det som är det fina är nu att du kan testa, göra en ny prototyp och testa igen. Och det kommer att gå snabbt. En prototyps största fördel är att den kan gå hur snabbt som helst att skapa, den kan göras med enkla medel. Detta minskar risken att du sedan hittar allvarliga fel på en färdig utvecklad lösning. Du har en bra grund som ni kan utveckla till en produkt eller tjänst som löser problemet och hjälper målgruppen.

Jag hjälper företag med UX design men även User research och användartester. När jag levererar webbdesign från grunden gör jag alltid en grundläggande analys av målgruppens behov och du får en prototyp som du kan testa för din hemsida. Skicka ett mail till mig idag för att få veta mer eller boka in en kostnadsfri behovsgenomgång.

Rulla till toppen