Besökarens väg genom din hemsida – guide till ökad konvertering

Din hemsida är din digitala butik – en plats där du kan visa upp dina coachningstjänster. Men också hjälpa potentiella klienter att boka in tid med dig. För att din hemsida ska ge resultat behöver den vara lätt att hitta runt på och förstå. Besökarens väg genom din hemsida, från första intrycket till konvertering, ska vara så smidig och intuitiv som möjligt. Jag har arbetat många år med UX-design – detta innebär att skapa en positiv användarupplevelse på hemsidan. Detta är grunden för en hemsida som konverterar (ger leads eller bokningar). Det som jag ofta ser på kunders hemsidor är att de är fint designade men inte har ett genomtänkt flöde för besökare att ta sig runt. Ofta finns det inte heller tydliga möjligheter till att konvertera, så kallade CTAs (Call To Action).

Många företag investerar både tid och pengar på att ta fram en fin hemsida. Sedan släpper man den och följer i bästa fall upp hur antalet besökare. Men man går inte djupare i vad de faktiskt gör på hemsidan eller hur den upplevs.

I detta blogginlägg kommer jag att ge dig grunderna i hur du kan underlätta för dina hemsidebesökare. Och på så sätt få fler leads eller köp. Jag kommer att fokusera på metoder för att analysera hur besökare beter sig på din hemsida. Men även på att hur du kan identifiera problemområden och göra justeringar som leder till bättre resultat.

Besökarens väg genom din hemsida - infografik med tre steg till ökad konvertering

Steg 1: Analysera besökarnas beteende

Det första steget för att optimera din hemsida är att förstå hur besökare faktiskt beter sig på den. För detta finns en mängd olika verktyg du kan använda för att analysera användarbeteende, till exempel:

  • Google Analytics: Ger dig detaljerad information om hur besökare hittar din hemsida. Samt t ex vilka sidor de besöker och hur länge de stannar kvar. Detta är värdefullt för dig så att du kan förstå vilket innehåll som är mest intressant. Är detta inte det som du själv tänker är viktigast att besökare ser? Då behöver du justera din hemsida så att sidor du vill ha besök på också får det.
  • Värmekarta: Detta är en visuell bild av din hemsida. Denna visar hur besökare klickar och skrollar på din hemsida. Detta kan hjälpa dig hitta de ställen på sidan som är svåra att använda eller som inte innehåller relevant information.
  • Användartester: Att observera hur verkliga besökare gör på din hemsida kan ge värdefulla insikter om deras beteende och frustrationer. Jag rekommenderar verkligen dig att göra ett användartest. Det som jag upplever varje gång är att det ger så bra input till vad som fungerar och inte på hemsidan. Det är otroligt lärorikt att se andra personer klicka runt och få deras upplevelser beskrivna.

Genom att analysera användarbeteende kan du identifiera problemområden på din hemsida, till exempel:

  • Hög bounce rate: Detta innebär att många besökare lämnar din hemsida efter att ha sett bara en sida. Detta tyda på att din hemsida inte är tillräckligt engagerande eller relevant. Då är det läge att se över ditt innehåll ur din målgrupps perspektiv. Vad söker de, vilken hjälp vill de ha?
  • Låg klickfrekvens: Om besökarna inte klickar på de knappar/länkar du vill att de ska klicka på är det troligen så att dina knappar/länkar inte är tydliga.
  • Fyller inte i formulär: Om användare inte fyller i dina formulär – fundera på om de är för långa, krångliga eller innehåller irrelevanta frågor.

Steg 2: Gör justeringar för att förbättra användarupplevelsen

När du har identifierat problemområden på din hemsida kan du börja göra justeringar för att förbättra användarupplevelsen. Här är några tips:

  • Förbättra din navigering: Gör det enkelt att hitta information genom att skapa en tydlig och logisk navigationsstruktur.
  • Skapa engagerande innehåll: Se till att ditt innehåll är relevant, informativt och lätt att läsa. Använd bilder, videor eller infografik för att göra din hemsida mer visuellt tilltalande. Och framförallt – utgå från din målgrupp och deras behov.
  • Optimera dina formulär: Gör dina formulär så korta och enkla som möjligt.
  • Använd tydliga CTA:s: Använd tydliga och uppmanande knappar för att leda besökaren till önskad handling. Som till exempel att boka en tid eller prenumerera på ditt nyhetsbrev.

Steg 3: Kontinuerlig optimering för att underlätta besökarens väg genom din hemsida

Att optimera din hemsida är en kontinuerlig process. Detta är viktigt att göra regelbundet. Genom att kontinuerligt förbättra din hemsida kan du öka antalet konvertering för att kunna nå dina affärsmål.

Kom ihåg: Att underlätta besökarens resa genom din hemsida handlar om att skapa en användarvänlig och engagerande upplevelse. Genom att analysera abesökarnas beteende och göra justeringar utifrån statistik och data kan du optimera din hemsida för konvertering och öka ditt företags synlighet online.

Här är några resurser som kan vara till hjälp:

Genom att använda de tips och verktyg som jag har delat i detta blogginlägg kan du börja optimera din hemsida för en bättre användarupplevelse och ökad konvertering. När du fokuserar på besökarens väg genom din hemsida kan du börja se nya resultat. Detta genom att din hemsida blir mer anpassad för dem som du vänder dig till. Det bygger förtroende, auktoritet och hjälper dem förstå att du är rätt person för dem.

Behöver du hjälp att komma igång? Boka en timmes konsultation med mig, så hjälper jag dig hitta rätt metod och verktyg utifrån ditt nuläge och behov.

Kvinna med mobil i handen
Rulla till toppen